Wat is StuArt?

StuArt is de facultaire studentenraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Deze raad bestaat uit studentenvertegenwoordigers die de belangen van de student aan onze faculteit verdedigen. Dit doen ze door actief te zijn in de verschillende opleidingscommissies, vakgroepraden en stuurgroepen van onze faculteit.

StuArt is een van de elf facultaire studentenraden aan de Universiteit van Gent. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via stuart@ugent.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.

enter image description here


Nieuws

StuArt Verkiezings-AV 06/05

Gepubliceerd op 03 mei 2019 door StuArt

Beste stuvers en studenten,

Op maandag 6 mei komt StuArt samen voor haar laatste vergadering van het semester. Zoals gewoonlijk beginnen we met de doorstroom vanuit de verschillende raden en commissies. Vervolgens evalueren we de afgelopen evenementen waaronder de Quiz en het OC samenkomstmoment. Tot slot gaan we verder met de DB-verkiezingen voor volgend academiejaar. De AV gaat door in lokaal 100.017 van 20u tot 22u.

In verband met de verkiezingen komen de volgende functies open te staan:

  • Voorzitter: Hij/Zij coördineert de algemene werking van StuArt, roept de algemene vergadering bijeen, stelt de agenda op samen met de secretaris en regelt de lokalen. Bovendien onderhoudt de voorzitter het contact met de kringen.
  • Vice: Hij/zij verricht uitstekend denkwerk, focust en gaat dieper in op bepaalde thema's en vult de gaten in in het bestuur.
  • Quaestor: Hij/zij staat in voor het beheer van ons budget.
  • Secretaris: Hij/zij stelt de verslagen op en stuurt deze door en zorgt voor de administratie en het archief.
  • P.R.: Hij/zij zorgt voor zichtbaarheid en de externe communicatie naar alle studenten toe. Dit houdt in: evenementen aanmaken, posters maken, Facebookpagina en website onderhouden.

De functies van voorzitter en vice-voorzitter moeten statutair worden bekleed door een verkozen stuver in de faculteitsraad. Alle andere DB functies staan open voor iedereen. Enkel verkozen stuvers (1), oc-stuvers (2) en studenten die dit semester van de drie voorafgaande AV’s minstens één vergadering hebben bijgewoond (3) mogen hun stem uitbrengen.

Kandidaturen (met motivatie) mogen worden doorgestuurd naar stuart@ugent.be en dit tot en met zondagavond 5 mei tot middernacht.

We kijken uit naar de laatste vergadering van dit academiejaar en om ons nieuw DB te verwelkomen!

Tot maandag!

Lees verder...

StuArt Opleidingscommissie-Moment

Gepubliceerd op 23 april 2019 door StuArt

Beste Blandino's,

Hierbij nodigen wij van de facultaire studentenraad jullie uit voor ons samenkomstmoment voor de opleidingscommissie-studenten. Zit je in een opleidingscommissie en ben je benieuwd naar wie je lotgenootjes zijn? Kom dan zeker af op dinsdag 30 april.

Wat: gratis receptie met cava en fruitsap + voorstelling van de facultaire studentenraad StuArt + gesprek met stuvers van onze andere opleidingscommissies.

Prijs: gratis!

Waarom organiseren we dit? Als lid van de opleidingscommissie ben jij de eerste en meest rechtstreekse schakel om problemen in de opleidingen aan te kaarten. Maar wist je dat zelfs met jouw kleine bijdrage je officieel deel uitmaakt van de grote stuvergemeenschap aan de UGent? Je hebt recht op een bijzonder statuut en hebt zelfs automatisch stemrecht op de vergaderingen van StuArt!

We hopen ook dat door jullie samen te brengen jullie kunnen vergelijken hoeveel inbreng andere OC's al gehad hebben op hun vakken/ opleidingen en dan kunnen jullie tips en feitjes meedelen die hopelijk voor betere, kwalitatievere opleidingen kunnen zorgen!

We hopen jullie in grote aantallen te zien!

Lees verder...

Blok@Blandijn Easter Edition

Gepubliceerd op 09 april 2019 door StuArt

De paasvakantie is officieel van start gegaan en naar goede gewoonte organiseert StuArt een Easter Edition van Blok@Blandijn!

Tijdens het paasreces kan je vanaf woensdag 10 april tot en met vrijdag 19 april opnieuw terecht in kelderlokalen 090.034, 090.036 en 090.038 in de Blandijn om te blokken. De lokalen zijn deze keer beschikbaar vanaf 8u ’s ochtends tot 17:45u ’s avonds. Hou er dus rekening mee dat de uren verschillen van vorige edities. Er zullen opnieuw koffie en thee aanwezig zijn voor tussendoor, maar vergeet niet om je eigen tas/mok mee te nemen.

Opgelet: de lokalen zijn enkel beschikbaar van maandag tot en met vrijdag. In het weekend gaat Blok@Blandijn niet door. Op woensdag 17 april zullen lokalen 034 en 036 pas beschikbaar zijn vanaf 12u. Op Paasmaandag 22 april is de faculteit gesloten.

Verder zouden we ook willen vragen om de lokalen en de koffie/theestand na gebruik steeds proper achter te laten voor de medestudenten en de faculteit. Op deze manier kunnen we blijven garanderen dat Blok@Blandijn elk semester kan plaatsvinden.

Tot slot kan je ook steeds terecht in de volgende facebookgroep om up-to-date te blijven over Blok@Blandijn: https://www.facebook.com/groups/1559355881025281/

StuArt wenst je vrolijke feestdagen en veel succes in de blok en examens!

Lees verder...

Agenda