StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image
Brechje Schoenmaekers
Voorzitter
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan
Image
Seppe Ponnet
Vice-voorzitter
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen
Image
Frouke Debunne
Secretaris
Opleiding onbekend
Image
Ewout Buyck
Penning
Historische Taal- en Letterkunde + EduMa Taal en Letterkunde (Vreemde talen - Engels)
Image
Sien Tillmans
Public Relations
Bachelor of Arts in de Archeologie

Beleidsmedewerkers

Image
Brechje Schoenmaekers
Duurzaamheid
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image
Brechje Schoenmaekers
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan
Image
Seppe Ponnet
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen
Image
Oshin Ghiotto
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Ewout Buyck
Lid Faculteitsraad
Historische Taal- en Letterkunde + EduMa Taal en Letterkunde (Vreemde talen - Engels)
Axel Van den Eynden
Lid Faculteitsraad
Opleiding onbekend
Image
Ilyo Uyttenhove
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Lennert Camp
Lid Faculteitsraad
Opleiding onbekend

Beleidscommissie

Image
Andrin Basha
Lid Beleidscommissie
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Duits-Zweeds
Image
Ewout Buyck
Lid Beleidscommissie
Historische Taal- en Letterkunde + EduMa Taal en Letterkunde (Vreemde talen - Engels)

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Image
Brechje Schoenmaekers
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan
Image
Ewout Buyck
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Historische Taal- en Letterkunde + EduMa Taal en Letterkunde (Vreemde talen - Engels)
Image
Seppe Ponnet
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen

Curriculumcommissie

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Image
Brechje Schoenmaekers
Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan
Image
Seppe Ponnet
Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen

Commissie Internationalisering

Image
Frouke Debunne
Commissie Internationalisering
Opleiding onbekend
Image
Ewout Buyck
Commissie Internationalisering
Historische Taal- en Letterkunde + EduMa Taal en Letterkunde (Vreemde talen - Engels)

Bibliotheekcommissie

Image
Frouke Debunne
Lid Bibliotheekcommissie
Opleiding onbekend
Image
Sien Tillmans
Lid Bibliotheekcommissie
Bachelor of Arts in de Archeologie

Commissie Nevenactiviteiten

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Opleidingscommissie Archeologie

Image
Sien Tillmans
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Axelle De Prest
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Marthe Clompen
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Febe Hofman
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Alex Decoussemaeker
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of arts in de Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Image
Emma Van Herck
Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Afrikaanse Talen en Culturen
Saskia Nissen
Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Marthe Clymans
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Opleiding onbekend
Chiara Merckx
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Opleiding onbekend
Winde Goderis
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Opleiding onbekend
Stan Vertommen
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Opleiding onbekend
Image
Jos Decelle
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Florine Zeegers
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Anna Schepens
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
Opleiding onbekend
Laurie De Smet
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Image
Brechje Schoenmaekers
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen: Japan
Norah Baert
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Esra Verboven
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Tine Polley
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Olivia Vanmechelen
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Luna-May Wenjiao
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Christianssen Zhang
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen