Wie zijn we?

StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image

Tim Ongenae

Voorzitter

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Image

Roxane Cailliau

Vice-voorzitter

Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Esther Verhelst

Secretaris

Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch

Image

Jelrik Hupkes

Penning

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Image

Jana Dhondt

Public Relations

Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies

Beleidsmedewerkers

Image

Imke Carels

Educatieve Master

Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen: Geschiedenis (verkort traject)

Image

Emmy Clarisse

Mentaal Welzijn

Bachelor of Arts in de Archeologie

Image

Emiel Blockeel

Event

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Amber Janssens

Communicatie

Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image

Rafael Garcia

Diversiteit

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Spaans

Image

Gilles Vanden Bogaert

Duurzaamheid

Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image

Tim Ongenae

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Image

Kai De Cock

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Eline Batsleer

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image

Lotte Devoldere

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde

Image

Esther Verhelst

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch

Image

Kato Verminnen

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Archeologie

Image

Oshin Ghiotto

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Image

Roxane Cailliau

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Ben De Slagmulder

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)

Image

Yannis Brichant

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Geschiedenis

Image

Marie Palmers

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Sien Hendrickx

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Image

Gilles Vanden Bogaert

Lid Faculteitsraad

Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Image

Emmy Clarisse

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts in de Archeologie

Image

Thomas Moerman

Lid Faculteitsraad

Bachelor of Arts: Taal- en Letterkunde (Engels-Zweeds)

Beleidscommissie

Image

Roxane Cailliau

Lid Beleidscommissie

Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Tim Ongenae

Lid Beleidscommissie

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Image

Kai De Cock

Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Master of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Jana Dhondt

Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies

Image

Tim Ongenae

Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Image

Roxane Cailliau

Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Ben De Slagmulder

Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)

Image

Jelrik Hupkes

Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Curriculumcommissie

Image

Jelrik Hupkes

Lid Curriculumcommissie

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Image

Yannis Brichant

Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Master of Arts in de Geschiedenis

Commissie Internationalisering

Image

Karel Janzen

Commissie Internationalisering

Opleiding onbekend

Bibliotheekcommissie

Image

Jelrik Hupkes

Lid Bibliotheekcommissie

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Commissie Nevenactiviteiten

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Image

Rafael Garcia

Lid Diversiteitsteam

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Spaans

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Opleidingscommissie Archeologie

Image

Kato Verminnen

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Bachelor of Arts in de Archeologie

Image

Emmy Clarisse

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Bachelor of Arts in de Archeologie

Image

Maël Benallou

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Opleiding onbekend

Image

Charlotte Verbeke

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Master of Arts in de Archeologie

Image

Bo Vlerick

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Master of Arts in de Archeologie

Image

Steven Mortelmans

Lid Opleidingscommissie Archeologie

Bachelor of Arts in de Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Image

Lukas Huygebaert

Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Opleiding onbekend

Image

Timo Hermans

Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Image

Chloé Rogiers

Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Master of Arts in Gender en Diversiteit

Image

Kaat Peeters

Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Master of Arts in Gender en Diversiteit

Image

Gabriëlle de Pooter

Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Master of Arts in Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Image

Yannis Brichant

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Master of Arts in de Geschiedenis

Image

Marie Palmers

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Jona Devos

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Ilyo Uyttenhove

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Samuel vander Straeten

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Paul Putteman

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Jos Decelle

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Image

Jules De Brabander

Lid opleidingscommissie Geschiedenis

Master of Arts in de geschiedenis; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Image

Ben De Slagmulder

Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)

Image

Jeroen Petit

Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

Image

Lotte Devoldere

Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Image

Jelrik Hupkes

Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Image

Julie Landuyt

Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Bachelor of Arts: Kunstwetenschappen

Image

Jan-Bart De Muelenaere

Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen (Musicologie)

Image

Pauline Dobbelaere

Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende kunst en architectuur

Image

Lisa Van Raemdonck

Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende kunst en architectuur

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Image

Adeline Moons

Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Image

Louise De Hertogh

Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Image

Robbe Van de Velde

Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Image

Anna-Paulina Vasilieva

Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen (China)

Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen: China (sinologie)

Image

Sander Wilaert

Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen (Japans)

Bachelor Oosterse Talen en Culturen: Japan

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Image

Tim Ongenae

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Image

Rafael Garcia

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Spaans

Image

Ben De Slagmulder

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)

Image

Anne-Li Demonie

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Latijn-Grieks

Image

Oshin Ghiotto

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Image

Simon Lambrechts

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Educatieve Master of Science in de talen: taal- en letterkunde (Nederlands-Duits)

Image

Julie Vlaminck

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de Bedrijfseconomie

Image

Jasper Soens

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Educatieve Master of Science in de talen: taal- en letterkunde (Frans-Italiaans)

Image

Andrin Basha

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts: Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)

Image

Thomas Moerman

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts: Taal- en Letterkunde (Engels-Zweeds)

Image

Sien Hendrickx

Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Image

Esther Verhelst

Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch

Image

Karel Janzen

Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleiding onbekend

Image

Jennifer Amachukwu

Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleiding onbekend

Image

Tom Van Mossevelde

Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleiding onbekend

Image

Matthias Van Damme

Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image

Eline Batsleer

Lid Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image

Sofie Meneve

Lid Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Frans-Engels; Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Image

Roxane Cailliau

Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Kai De Cock

Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Master of Arts in de Wijsbegeerte

Image

Ilissa Vervecken

Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen

Image

Sylvie Decommer

Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Opleiding onbekend

Image

Charlotte De Beule

Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen