Statuten & Reglementen

StuArt legt zijn statuten vast op de eerste vergadering van het academiejaar.

Statuten StuArt

Goedgekeurd op 28/09/2020 door de leden van de algemene vergadering van StuArt.

Download