StuArt

Algemeen

Wat is StuArt?

StuArt is de facultaire studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en vertegenwoordigt alle studenten aan die faculteit. StuArt staat voor ‘studenten Artes’ en wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penning en pr.

Daarnaast heb je ook enkele beleidsmedewerkers voor tal van thema’s, zoals duurzaamheid, event, communicatie, diversiteit, onderwijs, EduMa en mentaal welzijn.

Aangezien er zoveel opleidingen zijn per faculteit, heb je ook opleidingscommissies (OC). Die bestaan uit studentenvertegenwoordigers, lesgevers, een voorzitter en een secretaris. Meer info over de opleidingscommissies vind je hier. Naast de opleidingscommissies heb je ook een faculteitsraad (FR), die bestaat uit de decaan, de onderwijsdirecteur, tal van lesgevers en voor onze faculteit vijftien verkozen StuVers. Meer weten over de werking van de FR? Klik dan hier.

Participeren

Kan iedereen naar de vergaderingen komen?

Ja, graag zelfs! Elke drie weken organiseert StuArt een Algemene Vergadering waarop alle belangrijke punten worden besproken. Hier discussiëren over we belangrijke beslissingen die in de commissies moeten worden gestemd, of denken we samen na over hoe we de faculteit nog beter kunnen vertegenwoordigen. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen. Heb je een voorstel dat je wilt bespreken, heb je een probleem of wil je gewoon eens zien hoe zo een vergadering verloopt? Kom gerust langs! We ontvangen je met open armen en zorgen ervoor dat ook nieuwkomers vlot mee kunnen.

Je vindt alle vergaderingen op onze website en op onze facebookpagina. Hopelijk tot binnenkort!

Zelf participeren kan onder andere ook door lid te worden van een van onze werkgroepen op Facebook. Zo hebben we een werkgroep dekolonisatie en eentje voor duurzaamheid (zie daarvoor ook onze BM’s). Ook voor mentaal welzijn worden vaak focusgroepen of werkgroepen opgericht. Indien jij als student jouw mening wil laten horen of gewoon eens wil proeven van het stuverschap, ben je altijd welkom!

Wat is StuVerschap?

Laten we misschien eerst en vooral beginnen bij de basis: “stuver”. Is dit een zoveelste hipster afkorting en waarvoor staat het eigenlijk? In het “stuverland” (ja, zelfs samenstellingen zijn perfect mogelijk) is dit de gangbare term voor een studentenvertegenwoordiger, en die zijn er in alle geuren (niet te letterlijk nemen) en kleuren zoals je in deze tekst zal merken.

Daarmee zijn we dan ook meteen terug bij het “stuverschap” aangekomen. Stuverschap is dus het geheel van activiteiten dat te maken heeft met studentenvertegenwoordiging en kan op zich, als je wil, als synoniem daarvan gebruikt worden. Studentenvertegenwoordiging klinkt misschien voor velen als iets heel abstracts in de oren, maar het is niet moeilijker dan dat: de belangen en rechten van de studenten vertegenwoordigen.

Naast StuArt is er een overkoepelende studentenraad die de belangen van alle UGent studenten voor hun rekening neemt. Dat is de Gentse Studentenraad en die vind je hier of op hun facebookpagina.

Meer informatie over alle raden, commissies en dergelijke aan onze faculteit vind je op onze website of op onze Ufora pagina.

Contact

Hoe kan je ons bereiken?

Je kan ons altijd contacteren via Stuart@UGent.be of onze facebookpagina. Op die laatste verschijnen ook vaak allerlei evenementen of handige (studie)tips! Verder hebben we ook een Discord, waar we soms spelletjesavonden organiseren of gewoon leuke babbels! Je kan ons ook volgen op Instagram of Twitter voor leuke updates of een kijkje achter de schermen!

StuVers kan je individueel ook contacteren via hun UGent mailadres. Neem daarvoor zeker eens een kijkje op onze website: https://stuart.ugent.be/.

Tot slot zijn anonieme vragen, klachten of feedback welkom in onze rantform. Let er wel op dat het iets langer kan duren vooraleer je een antwoord krijgt. Ook kan het zijn dat we je zullen doorverwijzen, maar dat betekent zeker niet dat we minder om jou geven!

Belangrijke info

Algemeen

Wat is een bijzonder statuut en hoe kan ik dit aanvragen?

Een bijzonder statuut laat je toe om bepaalde faciliteiten te vragen voor verplichte lessen, examens of deadlines. Enkele voorbeelden daarvan zijn extra werktijd krijgen tijdens je examen, het verleggen van een examendatum, extra tijd vragen voor een deadline of gewettigd afwezig mogen zijn tijdens een anders verplichte les.

Dat statuut kan je aanvragen op basis van allerlei redenen; indien je bijvoorbeeld een functiebeperking hebt (bv. Autisme, ADHD, dyslexie etc.), een topsport uitoefent, student-ondernemer bent of als je een mandaat opneemt (bv. Studentenvertegenwoordiger in een opleidingscommissie). Alle statuten worden hieronder opgesomd.

Een exacte lijst van de motivaties tot aanvraag van een statuut en welke faciliteiten je daarmee kan verkrijgen, vind je hier. De aanvraag van je statuut wordt in Oasis verwerkt.

BELANGRIJK: Werkstudenten vallen niet onder het bijzonder statuut, maar hebben een apart werkstudentenstatuut. Er zijn in totaal zeven bijzondere statuten, namelijk:

  1. Functiebeperking
  2. Erkende topsport
  3. Professionele kunstbeoefening
  4. Mandaat
  5. Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
  6. Student-ondernemerschap
  7. Anderstaligheid

Heb je een algemeen probleem?

Heb je een specifieker probleem of heb je extra info nodig? Kijk dan eens op de helpdesk of stuur een mail naar helpdesk@ugent.be .

Nuttige personen

Wat is een ombudspersoon?

Bij de ombudspersoon van jouw opleiding kan je terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement of wanneer je voelt dat je oneerlijk bent behandeld door een professor/docent. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je vindt dat je punten onterecht zijn, wanneer de evaluatievorm niet overeen komt met de studiefiche, wanneer je geen feedback krijgt... De ombudspersoon van jouw opleiding vind je hier.

Wat is het monitoraat?

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders bij wie je als student steeds terecht kan met allerlei vragen of problemen over je studies. Je kan hen online contacteren via deze site.

Bij de studiebegeleiders kan je terecht met algemene vragen over je studiemethodiek, studieplanning, studiegerelateerde problemen, hulp bij de voorbereiding van examens en feedback na de vrijgave van de examencijfers. Ook met vragen en problemen i.v.m. je bachelor- en masterproef kan je bij je studiebegeleider terecht.

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen voor diverse aspecten van de studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, heroriëntering, geïndividualiseerde trajecten, curriculumsamenstelling, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement, studiegerelateerde problemen en dergelijke.

Waar kan ik terecht met twijfels over mijn studiekeuze?

Twijfel je aan je studiekeuze en wil je een zicht krijgen op het bredere aanbod van opleidingen aan de UGent/buiten de UGent, dan kan je zeker een gesprek vragen met één van de studieadviseurs.Je kan telefonisch, via mail of via een infobalie bereiken. Je vindt ze hier.

Waar kan ik terecht voor taalbegeleiding?

Voor studenten bij wie het (academisch) schrijven wat moeizamer gaat, biedt de UGent taalondersteuning aan. Alle info is te vinden op taaladvies. Je kan zo bijvoorbeeld individuele of groepssessies boeken, je tekst door een online schrijfhulp laten herlezen of je academische vaardigheden oefenen via de zelfstudiewebsite ALICE.

Waar kan ik terecht als de werklast van het vak niet overeenstemt met het aantal studiepunten?

Daarvoor kan je terecht bij de ombudspersoon van jouw opleiding (zie ook 2.2.1 Wat is een ombudspersoon). Anderzijds kan je ook steeds een van de studentenvertegenwoordigers (StuVers) van jouw opleiding contacteren. Zij zetelen in opleidingscommissies en vind je hier. Voor problemen die de hele faculteit aanbelangen kan je terecht bij de facultaire studentenvertegenwoordigers, die je hier vindt. Meer informatie over studentenvertegenwoordigers vind je onder het puntje ‘StuArt’.

Waar kan ik terecht als ziek ben?

De UGent heeft ook haar eigen studentenartsen bij wie je als student terecht kunt bij medische problemen. Je moet hiervoor wel een afspraak maken, ook op de dag zelf kunnen nog afspraken worden gemaakt. Deze consultaties zijn betalend.

Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan naar 09 264 70 20 of het internationale noodnummer 112 (enkel bij zeer acute nood aan medische hulp). Als je ziek bent tijdens een verplichte les of examen, kan je hier vinden wat je moet doen.

Waar kan ik terecht als ik me mentaal niet goed voel?

Meer informatie over wie je kan bereiken met vragen en problemen omtrent mentaal welzijn kan je vinden onder de rubriek "mentaal welzijn"!

Waar kan ik terecht als ik wat meer info wil over StuArt of stuverschap?

Als je graag nog wat extra informatie krijgt over wat StuArt inhoudt, over de verschillende raden en commissies of als je in het algemeen met vragen zit; mag je altijd een berichtje via Messenger sturen (of via oshin.ghiotto@ugent.be, jolien.depoortere@ugent.be en esther.verhelst@UGent.be) naar Oshin Ghiotto, Jolien Depoortere en Esther Verhelst voor een informele babbel! Wij maken alle drie deel uit van het Dagelijks Bestuur van StuArt dit jaar en beantwoorden graag jullie vragen :)

Onderwijs

Examens

Waar kan ik mijn examenrooster en puntenlijst vinden?

Je examenrooster kan je vinden via ‘Mijn kalender’ op Oasis. Eerst wordt je verder doorverwezen naar Centauro, waarna je kan kiezen uit ‘bekijken’, ‘afdrukken’ of ‘exporteren’. Als je op ‘afdrukken’ klikt, zie je ‘soort rapport’ staan, waarbij je keuze krijgt tussen ‘lessenrooster’ of ‘examenrooster’. Ook je academiejaar en periode zul je moeten selecteren. Als je dat allemaal hebt gedaan, kan je je examenrooster downloaden.

Indien er sprake zou zijn van een overlap in je examenrooster, een ontbrekend leslokaal of andere problemen, laat het dan zeker weten aan je lesgever of de verantwoordelijke voor studentenadministratie Heidi Geers (Heidi.Geers@UGent.be).

Na het afleggen van je examens, kan je je puntenlijst raadplegen via Oasis. Daarvoor scroll je naar het huidige academiejaar en selecteer je onder Curriculum ‘Curriculum bewerken (LW)’. Eens je dat hebt gedaan, kan je je jaar/jaren selecteren waarvan je je punten wil weten en daarna klik je op ‘puntenlijst afdrukken’.

Curriculum

Wat is een curriculum en heb ik recht op een vrijstelling?

Je curriculum is een lijst van vakken die je per academiejaar opneemt. Het aantal studiepunten die je mag opnemen hangt af van jouw persoonlijke (leer)situatie. Stel dat je voor 'S' aantal studiepunten slaagt in het vorige academiejaar en S > 30, dan mag je in het volgende academiejaar maximaal S + 30 studiepunten opnemen. Voor meer info verwijzen we je door naar de facultaire trajectbegeleiding.

Een vrijstelling voor een vak kan je aanvragen indien je in een andere opleiding reeds credits hebt behaald voor een vak/vakken die (grotendeels) dezelfde eindcompetenties/inhoud bevatten. Je kan een aanvraag indienen via de volgende procedure. Na indiening zal je aanvraag worden behandeld door de opleidingscommissie en de curriculumcommissie.

Wanneer en hoe kan ik me herinschrijven?

Herinschrijven doe je via Oasis en kan vanaf je volledig geslaagd/ gedelibereerd bent na de eerste zit. Voor studenten met tweede zit kan dat na de proclamatie van de punten in de tweede zittijd. Meer info vind je op de website.

Kan je je curriculum in het tweede semester nog wijzigen?

Je kan je curriculum inderdaad nog aanpassen in het tweede semester. Hiervoor dien je wel een aanvraag te doen bij de trajectbegeleider. Voor de exacte data en regels verwijzen we naar de facultaire curriculumregels.

Lessen volgen

Ik heb les op een campus van een andere faculteit, help...

Geen nood, ook van meer exotischere campussen van de UGent bestaan er plattegronden. Voor bezienswaardigheden raden we je aan om de locals aan te spreken.

Hoe zit het met studieplekken?

Er zijn tal van mogelijkheden om te studeren aan de UGent. Hier vind je een overzicht van de studieplekken en bibliotheken waar je terecht kan. Belangrijk: het gaat om stille werkruimtes, dus hou het rustig! Het is toegestaan iets te eten te drinken op alle studieplekken, buiten in de faculteitsbibliotheken. Verder wordt er verwacht dat je je aan de coronamaatregelen houdt en dat je dus minstens 1m50 afstand houdt van andere studenten.

Let op! Vanaf 22 maart 2021 is het verplicht om te reserveren als je wil studeren op een van onze studieplekken. Reserveren kan hier, elke donderdagavond voor de week nadien.

Indien je liever een studieplek hebt waar je meer interactie kan hebben met vrienden of gewoon eentje die dichter bij huis ligt, kan je terecht op blokmap. Alle informatie rond de studie-en werkplekken vind je ook op Ufora.

Kan ik schrijfhulp krijgen?

Voor algemene informatie rond het schrijven van papers en andere taken kan je terecht op Schrijfhulp. Per faculteit heb je ook schrijfhulp op maat. Tot slot zijn er nog tips over evalueren en herwerken. Schrijf je specifiek een bachelor-of masterproef? Dan kan je hier terecht.

Voor studenten bij wie het talige gedeelte rond (academisch) schrijven wat moeizamer gaat, biedt de UGent taalondersteuning aan. Alle info is te vinden op taaladvies. Je kan bijvoorbeeld individuele of groepssessies boeken, je tekst door een online schrijfhulp laten herlezen of je academische vaardigheden oefenen via de zelfstudiewebsite ALICE. Indien je specifiek wil leren om genderinclusiever te schrijven, kan je tips vinden hier.

Hoe kan ik printen?

Een overzichtje van alle printshops waar je je documenten kan laten printen én aan huis leveren vind je hier. De meeste verenigingen aan onze faculteit werken samen met TopCopy Green, dat is een printshop die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Meer informatie vind je hier.

Duurzaamheid

Duurzame student = contente student

Aan de UGent en zeker aan onze faculteit vinden wij duurzaamheid enorm belangrijk. Daarom wordt er ingezet op waterkraantjes waar je je eigen fles kan bijvullen, om zo plastic waste tegen te gaan. Verder wordt heel veel studiemateriaal online geplaatst op Ufora. Daardoor hoeft de lesgever niet per se alles op papier uit te delen. Uiteraard is het jouw keuze of je je studiemateriaal print of niet.

Onze studentenresto’s en cafetaria’s werken sinds kort niet meer met wegwerpbestek. Verder worden ook wegwerpbekers zoveel mogelijk vermeden. Indien dat niet kan, worden er bekers voorzien van karton ipv plastic. Bovendien is er een mooi aanbod aan vegetarische en veganistische gerechten aanwezig in onze resto’s en cafetaria’s. Elke week is er ook een ander ecologisch broodje, zeker tof om uit te proberen!

Onze eigen UGent webshop barst van de leuke producten om jouw studententijd zowel stijlvol als duurzaam te maken! Neem dus zeker een kijkje voor leuke waterflessen, totes met allerlei opschriften, keepcups (thermoscup voor je warme dranken) en nog veel meer! Shop je liever in het echt? Dan kan je terecht bij de shop van het Rectoraat, die je vindt in de Sint-Pietersnieuwstraat nr 25! Alvast veel shopplezier!

Tot slot wordt ook fietsen, wandelen en openbaar vervoer aangemoedigd. Fietsen kan je huren aan de UGent aan een voordelige prijs! Dat is heel erg handig als je graag fietst in Gent, maar liever jouw eigen fiets veilig thuis laat staan. Bovendien is er ook een herstelplaats waar je naartoe kan indien er problemen zouden zijn. Meer info vind je hier. Voor het openbaar vervoer krijg je korting als student. Meer info daarover vind je onder puntje 5.6 ‘Heb ik recht op (studenten)korting bij het openbaar vervoer’.

Geïnspireerd? Surf dan zeker eens deze website!

Mentaal welzijn

Algemeen

Wie zijn de studentenpsychologen en hoe maak ik een afspraak?

Naast studentenartsen heeft de UGent ook een team van studentenpsychologen. Deze bieden voornamelijk ondersteuning voor (problemen met) studiemethodes, zoals bijvoorbeeld faalangst, uitstelgedral... Deze trainingen worden zowel in groep via trainingssessies als individuele gesprekken georganiseerd.

Voor persoonlijke gesprekken wordt een specifieke behandeling opgezet, maar zal er voornamelijk worden doorverwezen naar specifieke begeleiding. Ze hebben dus voornamelijk een doorverwijsfunctie voor specifieke problemen Voor individuele afspraken dien je telefonisch een afspraak te maken (via de afdeling studiedvies).

Belangrijke informatie rond mentaal welzijn

Op WatWat vind je tal van antwoorden op al je vragen rond mentaal welzijn. Verder kan je ook terecht op Uforapagina van Student@WarmUGent. Als je je eenzaam voelt of je wil tips over mentaal welzijn, kan je terecht op Wel in je Vel.

Nood aan een interactieve babbel met medestudenten? Altijd welkom op een van de praatsessies van Start To Talk.

Voor meer informatie rond gender en diversiteit en het beleid van de UGent, kan je terecht op de website van UGent Trans of Transgender Infopunt. Verder kan je eens een kijkje nemen op Lumi, Cavaria, WelJongNietHetero of Casa Rosa. Dat laatste is het regenbooghuis van Gent, waar je als holebi of ally terecht kan met al je vragen of ook gewoon voor leuke activiteiten!

Tot slot kan je voor alles rond mentale gezondheid terecht bij onze beleidsmedewerker Mentaal Welzijn hier. Aarzel niet om die te contacteren als je je slecht voelt. Altijd welkom voor tips, advies, doorverwijzingen of gewoon een warme babbel! Op Ufora is er ook een document met de belangrijkste websites/aanspreekpunten rond mentaal welzijn en vind je hier

Sociaal

Algemeen

Hoe vraag ik een kamer aan in een home van de UGent?

Je kan een kamer aanvragen door de procedure via de volgende website te volgen.

Waar kan ik terecht voor extracurriculaire activiteiten?

Uiteraard is je sociaal leven ook belangrijk voor een goede mentale gezondheid. Indien je interesse zou hebben in quizzen, fuiven, studiesessies, cantussen of andere leuke activiteiten, kan je terecht bij een van onze facultaire verenigingen. Naast de verenigingen van onze faculteit, zijn er heel wat andere te vinden aan de UGent. Zo werd er een zelftest ontwikkeld om te kijken welke vereniging het beste bij jou past! De zelftest vind je hier.

Student in Gent en ontmoet je graag nieuwe mensen? Je bent niet alleen! Nodig drie onbekende medestudenten uit voor een wandeling in jouw favoriete stukje Gent via KLIK, de studentenapp. Wil je meer weten? Kijk eens op deze site.

Zin in wat meer beweging? UGent biedt tal van sporten aan waar je aan kan deelnemen, waaronder zwemmen, aikido, pilates, schaatsen, badminton, basketbal, salsa, krav maga, roeien en zelfs sport voor andersvaliden! Voor iedereen wat wils! Neem zeker eens een kijkje op de UGent Sport website.

Heb ik recht op studiefinanciering en hoe vraag ik dat aan?

Voor vragen over (ruime) studiekosten en financiële hulp kan je terecht bij de sociale dienst. Op de site van de sociale dienst vind je meer info over studietoelagen, toelagen voor psychologische begeleiding, renteloze leningen (voor o.a. de aankoop van een laptop) of voorschotten op beurzen voor buitenlandse stages en uitwisselingen.

Indien je inschrijft met diplomacontract voor een bacheloropleiding,master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van vermindering op het studiegeld en studeren aan beurstarief of bijnabeurstarief. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt en hoe je een aanvraag indient, dan kan je hier terecht.

Waar kan ik terecht bij problemen omtrent koten?

Indien er iets mis is met de veiligheid op je kot of je hebt juridische problemen daarrond, kan je terecht bij OpKrot.

Hoe kan ik aan goedkoper studiemateriaal geraken?

StuArt heeft een facebookgroep waarin studenten hun al dan niet gebruikte cursussen kunnen verkopen. Vaak is dat goedkoper dan de boeken nieuw te moeten aankopen. De facebookgroep vind je hier. Bij de studentenverenigingen kan je een lidkaart kopen, waarmee je korting hebt als die toont bij het printen, in sommige restaurants, cafés en ook in de Standaard Boekhandel op je boekenpakket. Meer info vind je op de websites van die studentenverenigingen hier.

Ook op laptops kan je een mooie korting van ongeveer 5 procent krijgen op vertoon van je UGent studentenkaart. Daarvoor kan je eens kijken op de websites van verschillende laptopmerken of elektronicawinkels. Je kan het ook steeds vragen bij een van de balies indien je liever in het echt winkelt! Zeker de moeite waard!

UGent-studenten en personeel kunnen onderling ook studieboeken, studiemateriaal en tweedehandsspullen uitwisselen op het UGent deelplatform.

Tot slot voorziet de UGent via de Sociale Dienst in renteloze leningen voor de aankoop van een laptop. Meer info vind je hier.

Heb ik recht op (studenten)korting bij het openbaar vervoer?

Ja hoor, daar heb je zeker recht op! Bij de NMBS zijn er twee opties speciaal voor studenten; enerzijds heb je de student abonnement voor pendelstudenten die lange afstanden moeten afleggen en anderzijds heb je student multi (campus) specifiek voor kotstudenten en kortere afstanden.

Student Abonnement

● Abonnement op naam voor een vast traject

● Validering: 1, 3 of 12 maanden

● Voordeel jaarlijks abonnement: 12 maanden aan de prijs van 10 x een maand

● Te combineren met MIVB, TEC of De Lijn (maximum 2 bijkomende netten)

● Meer comfort: ook beschikbaar voor 1ste klas

Student Multi

● Abonnement op naam voor een vast traject (5 jaar geldig)

● 10 ritten (5 ritten per bestemmingsstation) af te leggen tijdens een periode van 49 dagen

● Meer comfort: ook beschikbaar voor 1ste klas

Voor meer info kan je klikken op de links in de tabel. Let op! Om recht te hebben op die abonnementen, zal je een schoolattest moeten voorleggen. Dat kan je hier aanvragen.

Voor de *Lijn *is er geen studentenkorting voorzien voor de UGent. Enkel indien je ook (deeltijds) student bent aan de HoGent of Odisee, kan je korting krijgen. Wat je wel kan doen, is een gezinskorting aanvragen. Dat kan vanaf je twee of meer abonnementen tegelijkertijd aanvraagt, waarbij je 20% korting krijgt op het tweede abonnement. Meer info vind je hier.

IT

Algemeen

Hoe log ik in op Eduroam?

Eduroam is het draadloze netwerk binnen de UGent. Ook andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen maken gebruik van Eduroam. Op deze manier kunnen studenten en personeelsleden van al die instellingen gebruik maken van elkaars draadloos netwerk.

Inloggen op eduroam doe je met je CAS inlognaam gevolg door @ugent.be (of je e-mailadres) gevolgd door je UGent wachtwoord. Dit netwerk geeft je tevens toegang tot Eduroam op andere universiteiten, dus ook in het buitenland. Meer info over eduroam vind je hier.

Wat is de UGent webmail en hoe stel ik een correcte e-mail op naar mijn lesgever?

De UGent webmail is de mailbox waarmee de UGent met jou communiceert en waaruit je als student naar je lesgevers moet communiceren. Tips om een correcte e-mail op te stellen vind je via de e-mailetiquette.

Meer info nodig?

Heb je een specifieker probleem of heb je extra info nodig? Kijk dan eens op de UGent helpdesk of stuur een mail naar helpdesk@ugent.be.

Zijn er pc's voorzien om te werken?

Ja, in de bibliotheek vind je verschillende computers. Daarnaast heb je ook verschillende studieplekken in de bibliotheek waar je met je eigen laptop aan de slag kunt. Je kan je op elke pc inloggen met je UGent-gebruikersnaam en wachtwoord.

Webapplicaties

Wat is Ufora?

Ufora is de digitale leeromgeving van de UGent. Elk vak dat je opneemt heeft zijn eigen 'pagina' op Ufora. Hierop kan je slides, oplossingen van oefeningenlessen, aankondigingen van de lesgever en dergelijke vinden. Vergeet dit dus niet voor elke les te checken.

Het is ook mogelijk om meldingen via mail te krijgen voor bijvoorbeeld aankondigingen, deadlines of nieuwe documenten. Je kan dit zelf instellen bij je voorkeuren. Bovendien vind je ook een app van Ufora onder de naam "Pulse" in de app store. . Daarnaast is er ook nog de Hydra app, waar je zowel events, als artikels uit Schamper (het magazine van de UGent voor en door studenten), de menukaarten van je favoriete resto’s, informatie over onze bibs, Urgent.fm (de enige echte UGent radio) enzovoort kan vinden.

Wat is Oasis?

Oasis is een ander digitaal platform van de UGent. Op dit platform kan je je curriculum bewerken, attesten voor je campuskaart afdrukken, herinschrijven... Via Oasis kan je ook makkelijk je lesrooster bekijken

Wat is Centauro?

Centauro is de applicatie waarin je je les- en examenrooster kan zien.

Wat is Athena?

Athena kan je zien als een soort Remote Desktop. Concreet wil je zeggen dat je thuis toegang hebt tot jouw persoonlijke UGentserver. Dit houdt in dat je zo toegang hebt tot bepaalde programma's waarvoor de UGent een licentie heeft, zoals bijvoorbeeld MatLab, Sciencedirect voor het opzoeken van papers enzovoort. Voor Athena moet je wel Citrix Receiver installeren, meer info hierover vind je op de helpdesk van de UGent. Ook online collecties of databases waarop de Ugent een abonnement heeft, kan je via Athena bereiken.

Uitwisseling

Algemeen

Kan ik studeren in het buitenland en naar welke bestemmingen kan ik gaan?

Uiteraard heb je de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren, ofwel via een internationale master ofwel via een uitwisselingsprogramma gedurende een semester of een jaar. De exacte mogelijkheden en procedure vind je hier terug. Naar welke bestemmingen je allemaal kan gaan vind je hier.

Meer informatie over Erasmus en de International Office vind je hier.

COVID-19

Tot slot

Tot slot

Niet gevonden wat je zocht?

Voor algemene problemen kan je altijd bij ons terecht! Contacteer ons via stuart@ugent.be of onze facebookpagina! Klachten, vragen of feedback zijn ook steeds welkom in onze rantform. En onder het motto ‘Got a problem, find a StuVer’ kan je ons natuurlijk ook altijd individueel aanspreken!

De website van de Gentse Studentenraad kan ook interessant zijn voor nóg meer informatie over onderwijs, internationalisering, sociaal of klachten.

Een overzicht van alle studentgerelateerde onderwerpen vind je ook op de website van de faculteit. Daarnaast vind je ook een globaal overzicht op de website van de UGent onder het studentenportaal of onder het A-Z voor studenten.

Voor meeste vragen kan je ook terecht bij onze Facultaire Studentenadministratie — Studentenportaal.