StuArt Verkiezings-AV 06/05

Beste stuvers en studenten,

Op maandag 6 mei komt StuArt samen voor haar laatste vergadering van het semester. Zoals gewoonlijk beginnen we met de doorstroom vanuit de verschillende raden en commissies. Vervolgens evalueren we de afgelopen evenementen waaronder de Quiz en het OC samenkomstmoment. Tot slot gaan we verder met de DB-verkiezingen voor volgend academiejaar. De AV gaat door in lokaal 100.017 van 20u tot 22u.

In verband met de verkiezingen komen de volgende functies open te staan:

  • Voorzitter: Hij/Zij coördineert de algemene werking van StuArt, roept de algemene vergadering bijeen, stelt de agenda op samen met de secretaris en regelt de lokalen. Bovendien onderhoudt de voorzitter het contact met de kringen.
  • Vice: Hij/zij verricht uitstekend denkwerk, focust en gaat dieper in op bepaalde thema's en vult de gaten in in het bestuur.
  • Quaestor: Hij/zij staat in voor het beheer van ons budget.
  • Secretaris: Hij/zij stelt de verslagen op en stuurt deze door en zorgt voor de administratie en het archief.
  • P.R.: Hij/zij zorgt voor zichtbaarheid en de externe communicatie naar alle studenten toe. Dit houdt in: evenementen aanmaken, posters maken, Facebookpagina en website onderhouden.

De functies van voorzitter en vice-voorzitter moeten statutair worden bekleed door een verkozen stuver in de faculteitsraad. Alle andere DB functies staan open voor iedereen. Enkel verkozen stuvers (1), oc-stuvers (2) en studenten die dit semester van de drie voorafgaande AV’s minstens één vergadering hebben bijgewoond (3) mogen hun stem uitbrengen.

Kandidaturen (met motivatie) mogen worden doorgestuurd naar stuart@ugent.be en dit tot en met zondagavond 5 mei tot middernacht.

We kijken uit naar de laatste vergadering van dit academiejaar en om ons nieuw DB te verwelkomen!

Tot maandag!

Gepubliceerd op 03 May 2019 door StuArt