StuArt Algemene Kies-Vergadering 07/10

Beste stuvers en studenten,

Op maandag 7 oktober vindt onze verkiezingsvergadering plaats om 20 uur in lokaal 100.017 op Blandijn.

Hierop zullen we stemmen over twee functies:

  • Secretaris: De secretaris van StuArt staat in voor het verslag van de vergadering, het versturen van de uitnodiging en agenda van de vergaderingen en staat samen met de voorzitter in voor de briefwisseling en het opstellen van de agenda.

  • Event (nieuw): De Event-verantwoordelijke van StuArt staat in voor het organiseren en coördineren van de evenementen die de AV beslist te organiseren. Deze evenementen zijn, maar niet beperkt tot: Blok@Blandijn, het OC-moment, de Quiz en de Bekendheidsacties van StuArt. De Event-verantwoordelijke brengt voor een evenement verslag uit over het praktisch verloop. De Event-verantwoordelijke is tot slot een effectief lid van het Dagelijks Bestuur, maar is vrijgesteld van het bijwonen van de algemene vergaderingen alsook andere facultaire raden en commissies. Het bestaan van de functie moet elk jaar opnieuw gestemd worden in samenspraak met het oude en nieuwe dagelijks bestuur.

Een overzicht van de volledige statuten vinden jullie terug op onze website: https://stuart.ugent.be/over/statuten.

Deze functies staan open voor iedereen. Stuur gerust naar een van de stuvers als er vragen zijn.

Enkel verkozen faculteitsraadstuvers (1), stuvers in een OC, vakgroepraad of een andere erkende raad of commissie aan de faculteit (2) en studenten die van de drie voorafgaande AV’s minstens één vergadering hebben bijgewoond (3) mogen hun stem uitbrengen.

In je kandidatuur vermeld je je naam, studierichting, een foto van jezelf en een motivatie van ongeveer een halve tot een volledige bladzijde. Kandidaturen (met motivatie) mogen worden doorgestuurd naar stuart@ugent.be en dit tot en met zondagavond 6 oktober tot middernacht.

Tot dan!

Link naar Facebook evenement

Gepubliceerd op 30 September 2019 door StuArt