Wie zijn we?

StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image
Ben De Slagmulder
Voorzitter
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Pauline Verhelst
Vice-voorzitter
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Image
Fien Henderickx
Secretaris
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Image
Sofie Meneve
Penning
Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Frans-Engels; Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde
Image
Lies Coornaert
Event en Blok@Blandijn
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Engels
Image
Zoë Van Cauwenberg
Oud-Vice-voorzitter
Master of Arts in de Historische taal- en letterkunde

Beleidsmedewerkers

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image
Aulikki Lefèvre
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde
Image
Yannis Brichant
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Charlotte Rottiers
Lid Faculteitsraad
Master of Science in de Stedenbouw en ruimtelijke planning; Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Image
Ben De Slagmulder
Lid Faculteitsraad
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Zoë Van Cauwenberg
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Historische taal- en letterkunde
Image
Sofie Meneve
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Frans-Engels; Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde
Image
Pauline Verhelst
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Image
Jeroen Petit
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Matthias Van Tichelen
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen - afstudeerrichting Japan
Image
Emmy Clarisse
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Jasmijn Declercq
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Meertalige Communicatie Frans, Duits en Nederlands
Image
Sander Van Hecke
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Serafina Van Geertruyen
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Nederlands-Engels en Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Zweeds
Image
Adeline Moons
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Image
Gilles Vanden Bogaert
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Beleidscommissie

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Curriculumcommissie

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Commissie Internationalisering

Bibliotheekcommissie

Commissie Nevenactiviteiten

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Opleidingscommissie Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen