Wie zijn we?

StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image
Oshin Ghiotto
Voorzitter
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Esther Verhelst
Vice-voorzitter
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Jolien Depoortere
Penning
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels

Beleidsmedewerkers

Image
Oshin Ghiotto
Mentaal Welzijn
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Paula Rodriguez Sardiñas
Gender en Diversiteit
Master of Arts in de Kunstwetenschappen; Master of Arts in Gender en Diversiteit

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image
Kato Vernimmen
Lid Faculteitsraad
Educatieve Master of Arts in de Archeologie
Image
Esther Verhelst
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Oshin Ghiotto
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Ben De Slagmulder
Lid Faculteitsraad
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Roxane Cailliau
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Sien Hendrickx
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans
Image
Thomas Moerman
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Scandinavistiek
Image
Jolien Depoortere
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Jeroen Petit
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Febe Hofman
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Fien Van Tieghem
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Frans-Spaans

Beleidscommissie

Image
Esther Verhelst
Lid Beleidscommissie
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Oshin Ghiotto
Lid Beleidscommissie
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Image
Jolien Depoortere
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Jeroen Petit
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Ben De Slagmulder
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Roxane Cailliau
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte

Curriculumcommissie

Image
Oshin Ghiotto
Lid Curriculumcommissie
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Image
Ben De Slagmulder
Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective

Commissie Internationalisering

Image
Esther Verhelst
Commissie Internationalisering
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch

Bibliotheekcommissie

Image
Kyria Van Gasse
Lid Bibliotheekcommissie
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen

Commissie Nevenactiviteiten

Image
Esther Verhelst
Lid Commissie Nevenactiviteiten
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Jolien Depoortere
Lid Commissie Nevenactiviteiten
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels

Vaste AAP-Commissie

Image
Esther Verhelst
Lid Vaste AAP-Commissie
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Jolien Depoortere
Lid Vaste AAP-Commissie
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Jeroen Petit
Lid Vaste AAP-Commissie
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde

Commissie Gepersonaliseerde Doelstellingen (ZAP en OP3)

Image
Esther Verhelst
Lid Commissie Gepersonaliseerde Doelstellingen (ZAP en OP3)
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Oshin Ghiotto
Lid Commissie Gepersonaliseerde Doelstellingen (ZAP en OP3)
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Image
Rafael Garcia
Lid Diversiteitsteam
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Facultair Beroepsorgaan

Image
Esther Verhelst
Beroepsorgaan faculteit L&W
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Oshin Ghiotto
Beroepsorgaan faculteit L&W
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Image
Ben De Slagmulder
Lid Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective

Opleidingscommissie Archeologie

Image
Steven Mortelmans
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of Arts in de Archeologie
Image
Annelies Mels
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Charlotte Verbeke
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of Arts in de Archeologie
Image
Febe Hofman
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Axelle De Prest
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Image
Emma Van Herck
Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Afrikaanse Talen en Culturen

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Image
Ilyo Uyttenhove
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Jona Devos
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Jos Decelle
Lid Opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Image
Jeroen Petit
Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Ben De Slagmulder
Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Image
Julie Landuyt
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen
Image
Jan-Bart De Muelenaere
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen: Musicologie
Image
Pauline Dobbelaere
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Image
Cynthia Cleeren
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
MaNaMa in de Meertalige Bedrijfscommunicatie
Image
Debby De Jaeger
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
MaNaMa in de Meertalige Bedrijfscommunicatie

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Image
Lien Vanden Boer
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Master of Arts in de Oosterse Talen en Culturen: India
Image
Sander Willaert
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Oosterse Talen en Culturen: Japan

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Image
Hannah Billiet
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Oost-Europese Talen en Culturen

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Image
Jolien Depoortere
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Thomas Moerman
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Scandinavistiek
Image
Sien Hendrickx
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans
Image
Andrin Basha
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Duits-Zweeds
Image
Oshin Ghiotto
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Image
Esther Verhelst
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Isa Devos
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Master of Arts in het Tolken: Nederlands-Engels-Russisch

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image
Rafael Garcia
Lid Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Image
Warre Thevelin
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen
Image
Roxane Cailliau
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte