Wie zijn we?

StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image
Tim Ongenae
Voorzitter
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Roxane Cailliau
Vice-voorzitter
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Esther Verhelst
Secretaris
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Jelrik Hupkes
Penning
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur
Image
Jana Dhondt
Public Relations
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies

Beleidsmedewerkers

Image
Imke Carels
Educatieve Master
Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen: Geschiedenis (verkort traject)
Image
Oshin Ghiotto
Mentaal Welzijn
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Emiel Blockeel
Event
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Amber Janssens
Communicatie
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde
Image
Rafael Garcia
Diversiteit
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde
Image
Gilles Vanden Bogaert
Duurzaamheid
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image
Tim Ongenae
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Kai De Cock
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Eline Batsleer
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde
Image
Lotte Devoldere
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Esther Verhelst
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Kato Vernimmen
Lid Faculteitsraad
Educatieve Master of Arts in de Archeologie
Image
Oshin Ghiotto
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Roxane Cailliau
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Ben De Slagmulder
Lid Faculteitsraad
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Yannis Brichant
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Marie Palmers
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Sien Hendrickx
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans
Image
Gilles Vanden Bogaert
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans
Image
Emmy Clarisse
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Archeologie
Image
Thomas Moerman
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Scandinavistiek

Beleidscommissie

Image
Roxane Cailliau
Lid Beleidscommissie
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Tim Ongenae
Lid Beleidscommissie
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Image
Kai De Cock
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Master of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Jana Dhondt
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies
Image
Tim Ongenae
Effectief Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Roxane Cailliau
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Ben De Slagmulder
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Jelrik Hupkes
Plaatsvervangend Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Curriculumcommissie

Image
Jelrik Hupkes
Lid Curriculumcommissie
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Image
Yannis Brichant
Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Master of Arts in de Geschiedenis

Commissie Internationalisering

Image
Karel Janzen
Commissie Internationalisering
Opleiding onbekend

Bibliotheekcommissie

Image
Jelrik Hupkes
Lid Bibliotheekcommissie
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur

Commissie Nevenactiviteiten

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Image
Rafael Garcia
Lid Diversiteitsteam
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde

Facultair Beroepsorgaan

Image
Jeroen Petit
Beroepsorgaan faculteit L&W
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Opleidingscommissie Archeologie

Image
Kato Vernimmen
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Educatieve Master of Arts in de Archeologie
Image
Emmy Clarisse
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Bachelor of Arts in de Archeologie
Maël Benallou
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Opleiding onbekend
Image
Charlotte Verbeke
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of Arts in de Archeologie
Image
Bo Vlerick
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of Arts in de Archeologie
Image
Steven Mortelmans
Lid Opleidingscommissie Archeologie
Master of Arts in de Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Lukas Huygebaert
Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Timo Hermans
Lid Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Chloé Rogiers
Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit
Master of Arts in Gender en Diversiteit
Kaat Peeters
Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit
Master of Arts in Gender en Diversiteit
Gabriëlle de Pooter
Lid Opleidingscommissie Gender en Diversiteit
Master of Arts in Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Image
Yannis Brichant
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Marie Palmers
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Jona Devos
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Ilyo Uyttenhove
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Samuel vander Straeten
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Paul Putteman
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Jos Decelle
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Bachelor of Arts in de Geschiedenis
Image
Jules De Brabander
Lid opleidingscommissie Geschiedenis
Master of Arts in de geschiedenis; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Image
Ben De Slagmulder
Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Jeroen Petit
Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde
Image
Lotte Devoldere
Lid opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Image
Jelrik Hupkes
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende Kunst en Architectuur
Image
Julie Landuyt
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen
Image
Jan-Bart De Muelenaere
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen: Musicologie
Image
Pauline Dobbelaere
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Master of Arts in de Kunstwetenschappen
Image
Lisa Van Raemdonck
Lid Opleidingscommissie Kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de Kunstwetenschappen: Beeldende kunst en architectuur

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Image
Adeline Moons
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Image
Louise De Hertogh
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Robbe Van de Velde
Lid Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Image
Anna-Paulina Vasilieva
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen (China)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen: China (sinologie)
Image
Sander Willaert
Lid Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen (Japans)
Bachelor of Arts in de Oosterse Talen en Culturen: Japan

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Image
Charlotte Rottiers
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Master of Science in de Stedenbouw en ruimtelijke planning; Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Emma Neelen
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Image
Michelle Maenhout
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Nathan Ghys
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Shura Muyshondt
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Elisabeth Luchko
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Image
Hannah Billiet
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Bachelor of Arts in de Oost-Europese Talen en Culturen
Axelle Vanmaele
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend
Merel De Keyzer
Lid Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Image
Tim Ongenae
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Latijn-Italiaans; Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Rafael Garcia
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde
Image
Ben De Slagmulder
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Anne-Li Demonie
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Latijn-Grieks
Image
Oshin Ghiotto
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Taal-en Letterkunde: Nederlands-Engels
Image
Simon Lambrechts
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Educatieve Master of Science in de talen: taal- en letterkunde (Nederlands-Duits)
Image
Julie Vlaminck
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels; Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de Bedrijfseconomie
Image
Jasper Soens
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Educatieve Master of Science in de talen: taal- en letterkunde (Frans-Italiaans)
Image
Andrin Basha
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Duits-Zweeds
Image
Thomas Moerman
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Master of Arts in de Taal- en Letterkunde: Engels-Scandinavistiek
Image
Sien Hendrickx
Lid Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Image
Esther Verhelst
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Bachelor of Arts in de Toegepaste Taalkunde: Nederlands, Frans en Russisch
Image
Karel Janzen
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Opleiding onbekend
Jennifer Amachukwu
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Opleiding onbekend
Image
Tom Van Mossevelde
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Opleiding onbekend
Matthias Van Damme
Lid Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Image
Eline Batsleer
Lid Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde
Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Letterkunde
Image
Sofie Meneve
Lid Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde
Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Frans-Engels; Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Image
Roxane Cailliau
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Kai De Cock
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Master of Arts in de Wijsbegeerte
Image
Ilissa Vervecken
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen
Sylvie Decommer
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Opleiding onbekend
Image
Charlotte De Beule
Lid Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen