Wie zijn we?

StuArt is de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en bestaat uit de vijftien stemgerechtigde studenten van de faculteitsraad(FR) en alle studenten die twee keer naar een vergadering zijn gekomen. Wij zijn een groep studenten die zich inzetten voor de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen. Concreet wil dit zeggen dat we in alle vergaderingen met professoren en medewerkers ook een zitje krijgen en inspraak hebben in het beleid van de opleiding en de faculteit. We zorgen ervoor dat er bij alle beslissingen rekening wordt gehouden met wat het beste is voor de studenten. Maar wij zorgen er ook voor dat wanneer er klachten zijn bij de studenten over vakken, proffen of iets dergelijks, wij deze kunnen aanpakken. Aangezien we zelf student zijn, kunnen we snel op problemen inpikken en een realistische oplossing voorstellen.

Zelf komen we om de drie weken samen om alle recente beslissingen, problematieken en actieplannen te bespreken voor zaken die onze faculteit aanbelangen maar ook aan de UGent op een grotere schaal. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen en stemrecht wordt gegeven vanaf de tweede bijgewoonde vergadering. Naar onze Algemene Vergadering komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het bestuur van onze facultaire studentenraad StuArt en regelt onder andere de vergaderingen, Blok@Blandijn, de doorstroom vanuit de faculteitsgebonden raden en commissies en de hogere bestuursraden. Zij zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de discussies in goede banen geleid worden

Image
Lynn De Palmenaer
Voorzitter
Master of Arts Geschiedenis
Image
Ben De Slagmulder
Vice-voorzitter
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Aulikki Lefèvre
Secretaris
Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde
Image
Charlotte Rottiers
Penning
Master of Science in de Stedenbouw en ruimtelijke planning; Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Image
Ben De Slagmulder
Public Relations
ManaMa in Advanced Linguistics in a Comparative Perspective

Beleidsmedewerkers

Faculteitsraad

Om de twee jaar worden er studentenraadverkiezingen gehouden. De 15 verkozenen voor 2020-2022 zullen de komende academiejaren jullie belangen behartigen in de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en zijn eveneens lid van de facultaire studentenraad StuArt.

Image
Pauline Verhelst
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Image
Willem Weyens
Lid Faculteitsraad
Master of Arts Wijsbegeerte
Image
Matilde De Cooman
Lid Faculteitsraad
Master of Arts Gender en Diversiteit
Image
Julie Landuyt
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Kunstwetenschappen
Image
Zoë Van Cauwenberg
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Historische taal- en letterkunde
Image
Wolfgang Van der Veken Vyncke
Lid Faculteitsraad
Master of Arts Tolken
Image
Sofie Meneve
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts in de Taal- en letterkunde: Frans-Engels; Master of Arts in de Vergelijkende moderne letterkunde
Image
Robbe Vandersmissen
Lid Faculteitsraad
Bachelor of Arts Taal- en letterkunde: Duits-Zweeds
Image
Yannis Brichant
Lid Faculteitsraad
Master of Arts in de Geschiedenis
Image
Esteban Van Volcem
Lid Faculteitsraad
Master of Arts Wijsbegeerte
Image
Matthis Provoost
Lid Faculteitsraad
Master of Arts Geschiedenis

Beleidscommissie

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Curriculumcommissie

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Commissie Internationalisering

Bibliotheekcommissie

Commissie Nevenactiviteiten

Facultaire Werkgroep Diversiteit

Opleidingscommissie Advanced Studies in Linguistics

Opleidingscommissie Archeologie

Opleidingscommissie Afrikaanse Talen en Culturen

Opleidingscommissie Gender en Diversiteit

Opleidingscommissie Geschiedenis

Opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Kunstwetenschappen

Opleidingscommissie Meertalige Bedrijfscommunicatie

Opleidingscommissie Oosterse Talen en Culturen

Opleidingscommissie Oost-Europese Talen en Culturen

Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Opleidingscommissie Toegepaste Taalkunde

Opleidingscommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

Opleidingscommissie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen