Nieuwsoverzicht

TODO

StuArt Dessertenbuffet 11/10

Gepubliceerd op 04 October 2019 door StuArt

Beste studenten,

Om onze studentenraad in de kijker te zetten, organiseren wij op 11 oktober een heus dessertenbuffet. Kom dus zeker langs aan de ingang van de Blandijn tussen 11u30 en 14u30 voor een gratis en heerlijk stukje cake, knapperige koekjes of anders lekkers met een glaasje fruitsap. Wie het graag minder zoet heeft, kan rekenen op een fris pintje getapt door één van je favoriete proffen aan onze proffentap.

Houd dit evenement de komende dagen goed in de gaten voor andere verrassingen!

Link naar Facebook evenement

TODO

StuArt Algemene Kies-Vergadering 07/10

Gepubliceerd op 30 September 2019 door StuArt

Beste stuvers en studenten,

Op maandag 7 oktober vindt onze verkiezingsvergadering plaats om 20 uur in lokaal 100.017 op Blandijn.

Hierop zullen we stemmen over twee functies:

  • Secretaris: De secretaris van StuArt staat in voor het verslag van de vergadering, het versturen van de uitnodiging en agenda van de vergaderingen en staat samen met de voorzitter in voor de briefwisseling en het opstellen van de agenda.

  • Event (nieuw): De Event-verantwoordelijke van StuArt staat in voor het organiseren en coördineren van de evenementen die de AV beslist te organiseren. Deze evenementen zijn, maar niet beperkt tot: Blok@Blandijn, het OC-moment, de Quiz en de Bekendheidsacties van StuArt. De Event-verantwoordelijke brengt voor een evenement verslag uit over het praktisch verloop. De Event-verantwoordelijke is tot slot een effectief lid van het Dagelijks Bestuur, maar is vrijgesteld van het bijwonen van de algemene vergaderingen alsook andere facultaire raden en commissies. Het bestaan van de functie moet elk jaar opnieuw gestemd worden in samenspraak met het oude en nieuwe dagelijks bestuur.

Een overzicht van de volledige statuten vinden jullie terug op onze website: https://stuart.ugent.be/over/statuten.

Deze functies staan open voor iedereen. Stuur gerust naar een van de stuvers als er vragen zijn.

Enkel verkozen faculteitsraadstuvers (1), stuvers in een OC, vakgroepraad of een andere erkende raad of commissie aan de faculteit (2) en studenten die van de drie voorafgaande AV’s minstens één vergadering hebben bijgewoond (3) mogen hun stem uitbrengen.

In je kandidatuur vermeld je je naam, studierichting, een foto van jezelf en een motivatie van ongeveer een halve tot een volledige bladzijde. Kandidaturen (met motivatie) mogen worden doorgestuurd naar stuart@ugent.be en dit tot en met zondagavond 6 oktober tot middernacht.

Tot dan!

Link naar Facebook evenement

TODO

StuArt Algemene Vergadering 30/09

Gepubliceerd op 23 September 2019 door StuArt

Een nieuw academiejaar betekent ook nieuwe Algemene Vergaderingen!

Zoals altijd is iedereen en alle nieuwkomers worden warm onthaald. Kom met jullie ideeën, vragen, suggesties, naar onze eerste algemene vergadering op maandag 30 september, om 20u en ontmoet de supervriendelijke mensen van StuArt. Wij ontvangen jullie met open armen en gratis pizza.

Agenda: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CJdZQAwhcKDm_plSw1eUuYD1OsDR0l7R Bestelformulier pizza's: https://docs.google.com/forms/d/1xOzFi99biqPge7QDH8j-u9PY7YdzZPclRF96-xHn4qc/viewform?edit_requested=true

Tot dan!

Link naar Facebook evenement

TODO

StuArt Verkiezings-AV 06/05

Gepubliceerd op 03 May 2019 door StuArt

Beste stuvers en studenten,

Op maandag 6 mei komt StuArt samen voor haar laatste vergadering van het semester. Zoals gewoonlijk beginnen we met de doorstroom vanuit de verschillende raden en commissies. Vervolgens evalueren we de afgelopen evenementen waaronder de Quiz en het OC samenkomstmoment. Tot slot gaan we verder met de DB-verkiezingen voor volgend academiejaar. De AV gaat door in lokaal 100.017 van 20u tot 22u.

In verband met de verkiezingen komen de volgende functies open te staan:

  • Voorzitter: Hij/Zij coördineert de algemene werking van StuArt, roept de algemene vergadering bijeen, stelt de agenda op samen met de secretaris en regelt de lokalen. Bovendien onderhoudt de voorzitter het contact met de kringen.
  • Vice: Hij/zij verricht uitstekend denkwerk, focust en gaat dieper in op bepaalde thema's en vult de gaten in in het bestuur.
  • Quaestor: Hij/zij staat in voor het beheer van ons budget.
  • Secretaris: Hij/zij stelt de verslagen op en stuurt deze door en zorgt voor de administratie en het archief.
  • P.R.: Hij/zij zorgt voor zichtbaarheid en de externe communicatie naar alle studenten toe. Dit houdt in: evenementen aanmaken, posters maken, Facebookpagina en website onderhouden.

De functies van voorzitter en vice-voorzitter moeten statutair worden bekleed door een verkozen stuver in de faculteitsraad. Alle andere DB functies staan open voor iedereen. Enkel verkozen stuvers (1), oc-stuvers (2) en studenten die dit semester van de drie voorafgaande AV’s minstens één vergadering hebben bijgewoond (3) mogen hun stem uitbrengen.

Kandidaturen (met motivatie) mogen worden doorgestuurd naar stuart@ugent.be en dit tot en met zondagavond 5 mei tot middernacht.

We kijken uit naar de laatste vergadering van dit academiejaar en om ons nieuw DB te verwelkomen!

Tot maandag!

TODO

StuArt Opleidingscommissie-Moment

Gepubliceerd op 23 April 2019 door StuArt

Beste Blandino's,

Hierbij nodigen wij van de facultaire studentenraad jullie uit voor ons samenkomstmoment voor de opleidingscommissie-studenten. Zit je in een opleidingscommissie en ben je benieuwd naar wie je lotgenootjes zijn? Kom dan zeker af op dinsdag 30 april.

Wat: gratis receptie met cava en fruitsap + voorstelling van de facultaire studentenraad StuArt + gesprek met stuvers van onze andere opleidingscommissies.

Prijs: gratis!

Waarom organiseren we dit? Als lid van de opleidingscommissie ben jij de eerste en meest rechtstreekse schakel om problemen in de opleidingen aan te kaarten. Maar wist je dat zelfs met jouw kleine bijdrage je officieel deel uitmaakt van de grote stuvergemeenschap aan de UGent? Je hebt recht op een bijzonder statuut en hebt zelfs automatisch stemrecht op de vergaderingen van StuArt!

We hopen ook dat door jullie samen te brengen jullie kunnen vergelijken hoeveel inbreng andere OC's al gehad hebben op hun vakken/ opleidingen en dan kunnen jullie tips en feitjes meedelen die hopelijk voor betere, kwalitatievere opleidingen kunnen zorgen!

We hopen jullie in grote aantallen te zien!